PDF Leaving Marco, Loving Marco PDF

Download Leaving Marco, Loving Marco PDF from torrent
Title
ISBN
Author
PublisherPrecious Pages Corporation
Pages count126
File size2.6 Mb
eBook formatMass Market Paperback, (torrent)En
Book rating3.33 (3 votes)
 rate rate rate rate rate

Book overview

Pitong taon nang magkasintahan sina Roda at Marco, pero wala namang engagement na nangyayari. After years and years of having each other, nagising na lang si Roda sa realization na parang tinatabangan na siya sa relasyon nila. Wala na ang thrill.

It turned out, pareho silang ganoon ang nararamdaman, so they parted ways amicably.

Kaso, iba ang ideya ng kanilang best of friends na mga abuelo. Hindi matanggap ng mga ito na break na sila ni Marco. And because of some cruel joke on her by fate, natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na magpapakasal sa binata. Kung kailan naghiwalay na sila ay saka pa sila nasubo sa ganoon!

Hindi niya itinago kay Marco na wala na siyang gusto rito at ayaw niyang makasal dito. Kaya bakit grabe ang reaksiyon niya nang malaman niya ang tungkol sa bagong babaeng nauugnay rito na mukhang payag na maging mistress ng binata kapag kasal na sila?

She was about to be jolted on her knees by a big realization...


Download Leaving Marco, Loving Marco (PDF)

We find 2 links on your book:

FilenameFormatSizeDownload
leaving_marco_loving_marco.pdfPDF2.6 Mb
download ebook PDF
leaving_marco_loving_marco.zipPDF.zip2.08 Mb
download ebook PDF.zip
leaving_marco_loving_marco.torrenttorrent0.08 Mb
download torrent